Novosti

  • 02 MAR 15

  AKCIJA OŽUJAK 2015 – Poliklinika Medikol

  …paketi medicinskih usluga Poliklinike Medikol u ožujku… PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED Laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, AST, ALT, GGT, kreatinin, bilirubin, trigliceridi, kolesterol, HDL, LDL) + kompletan urin, TSH, T4, T3, EKG s očitanjem, UZV abdomena, Pregled interniste sa završnim mišljenjem 555 kn – redovna cijena 1.110 kn KARDIOLOŠKI PAKET Pregled specijaliste kardiologa, EKG s očitanjem,

  • 23 FEB 15

  AKCIJA OŽUJAK 2015 – Podružnica Rijeka PET/CT centar

  Podružnica Rijeka – PET/CT centar …za Vaše zdravlje u ožujku… MSCT ABDOMENA 700 kn – redovna cijena 900 kn MSCT TORAKSA 700 kn – redovna cijena 900 kn   Usluge se mogu iskoristiti unutar 30 dana po uplati izvršenoj u akcijskom periodu 1. – 31.03.2015. Na redovne cijene usluga indiciranih u ovoj akciji odobrava se

  • 23 FEB 15

  AKCIJA OŽUJAK 2015 – Poliklinika Medikol (podružnica Mandlova)

  Podružnica Mandlova Akcija u periodu 1. – 31.03.2015. PAKET 10x KINEZITERAPIJA KRALJEŽNICE 60 min + 2x SPORTSKA MASAŽA 30 min gratis 500 kn – redovna cijena 750 kn HILT ANALGEZIJA 500 kn – 6 dolazaka – redovna cijena 720 kn HILT REGENERACIJA 600 kn – 6 dolazaka – redovna cijena 900 kn TERAPIJA UDARNIM VALOM 500

  • 23 FEB 15

  AKCIJA OŽUJAK 2015 – Dermatologija – Podružnica Čakovec

  Za Vašu ljepotu u ožujku KEMIJSKI PILING 240 kn – redovna cijena 300 kn – 20% popusta Usluge se mogu iskoristiti unutar 30 dana po uplati izvršenoj u akcijskom periodu 1. – 31.03.2015. Na redovne cijene usluga indiciranih u ovoj akciji odobrava se 10% popusta. Račun Poliklinike Medikol u Hypo banci: 2500009-1101028882. Opis plaćanja: ime

  • 23 FEB 15

  AKCIJA OŽUJAK 2015 – Dermatologija Poliklinike Medikol

  Za Vašu ljepotu u ožujku 30% – popusta na sve vrste epilacije (osim na područje lica) 238 kn – Liječenje akni redovna cijena 280 kn – popust 15% Usluge se mogu iskoristiti unutar 30 dana po uplati izvršenoj u akcijskom periodu 1. – 31.03.2015. Na redovne cijene usluga indiciranih u ovoj akciji odobrava se 10%

  • 18 FEB 15
  NOVO! Urologija u Poliklinici Medikol

  NOVO! Urologija u Poliklinici Medikol

  Poliklinika Medikol od dana 05. veljače 2015. prema rješenju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, KLASA: UP/I 500-05/00-05/88, URBROJ: 534-01/9-15-04 izdanog dana 05. veljače može obavljati djelatnost UROLOGIJE (u domeni specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike i medicinske rehabilitacije, osim bolničkog liječenja).

  • 10 FEB 15
  Poliklinika Medikol recertificirala norme ISO 9001:2008 i 14001:2004

  Poliklinika Medikol recertificirala norme ISO 9001:2008 i 14001:2004

  Zdravlje je od neprocjenjive vrijednosti, a djelatnici Poliklinike Medikol pozivaju da se “Brinemo zajedno o vašem zdravlju” i u 2015. godini. Da to i činimo na svim našim lokacijama u skladu s postavljenim standardima dokazali smo i na recertifikacijskom auditu obavljenom od strane DNV tima 26.-30. siječnja 2015. Dijagnostički i terapijski postupci u svim zdravstvenim

  • 09 FEB 15
  Akcija povodom svjetskog dana bolesnika 11. veljače

  Akcija povodom svjetskog dana bolesnika 11. veljače

  Poliklinika Medikol poklanja Vam MJERENJE ŠEĆERA U KRVI I KRVNOG TLAKA u Zagrebu i Čakovcu (akcija traje 11.2.2015. od 9 do 13 sati) Poliklinika Medikol, Voćarska 106, Zagreb • info tel. 01 4594 777, 772 • medikol@medikol.hr F. Prešerna 13, Čakovec • info tel. 040 638 500 • medikol.ck@medikol.hr

  • 30 JAN 15

  AKCIJA VELJAČA 2015 – Poliklinika Medikol

  Paketi medicinskih usluga Poliklinike Medikol u veljači. PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED Laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, AST, ALT, GGT, kreatinin, bilirubin, trigliceridi, kolesterol, HDL, LDL) + kompletan urin, TSH, T4, T3, EKG s očitanjem, UZV abdomena, Pregled interniste sa završnim mišljenjem 555 kn – redovna cijena 1.110 kn KARDIOLOŠKI PAKET Pregled specijaliste kardiologa, EKG s očitanjem,

  • 30 JAN 15

  AKCIJA VELJAČA 2015 – Podružnica Split – PET/CT centar

  Podružnica Split – PET/CT centar …za Vaše zdravlje u veljači… MR DIJAGNOSTIKA 1.200 kn – 1. segment – redovna cijena 1.600 kn – svaki sljedeći segment – 800 kn 960 kn – 1. segment – MR LS-a – svaki sljedeći – 800 kn 960 kn – 1. segment – MR MOZGA – svaki sljedeći –